Module Code: LT120

Micro-credential Overview

Sa mhodúl seo, déanfar plé agus anailís ar phróiseas an aistrithe teanga agus ar na comharthaí sóirt a bhaineann leis. Pléifear an tionchar a bhíonn ag an aistriú teanga ní hamháin ar an bpobal urlabhra, ach ar an gcineál teanga a labhraítear chomh maith céanna. Músclaíonn sé seo ceisteanna idé-eolaíochta a bhaineann le dlisteanas agus barántúlacht teanga (Woolard, 2016). Déanfar plé, mar sin, ar an measúnú a dhéanann an pobal urlabhra ar leaganacha nua cainte a thagann chun cinn ina measc mar thoradh ar phróiseas an aistrithe teanga (Ó Murchadha, 2019). Cuirfear oiliúint ar an mac léinn cén chaoi le hanailís dioscúrsa a dhéanamh, ar thras-scríbhinní agallaimh, mar shampla, chun go bhféadfaí léargas a fháil ar an idé-eolaíocht atá ag cainteoir i leith na héagsúlachta teanga. Ina theannta sin, déanfar plé ar phróiseas an chothaithe teanga trí bhéim a leagan ar nuachainteoirí na Gaeilge (Walsh agus O’Rourke, 2015). Beidh ceist na hidé-eolaíochta i lár an aonaigh sa chás seo chomh maith ó tharla an iliomad tuairimí a bheith i réim maidir le cén cineál urlabhra a mbaineann gradam léi nó a mhalairt. Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Start Date

Academic Year 2024/25, Semester 2

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Postgrad Level 9
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials - CPC17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

An Anailís Sochtheangeolaíochta II - LT120

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€650*

Subsided fee: €325

*Candidates who meet the eligibility criteria may qualify for a 50% fee subsidy, subject to the availability of subsidised places. For eligibility details, please refer to the Eligibility Criteria on the Micro-credentials webpage.

Entry Requirements 

  • Applicants should be over 21 years.
  • Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go nAisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie