Module Code: PT812

Micro-credential Overview

Breathnófar ar bhunús oifigiúil na Gaeltachta agus ar fhorbairt pholasaí an stáit i leith na Gaeltachta sa mhodúl seo. Breathnófar freisin ar bhunús na Gaeltachta mar limistéar sainiúil cultúir agus teanga. Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta.

Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Start Date

Academic Year 2024/25 - Semester 1

Reáchtálfar dhá cheardlann deireadh seachtaine le linn an tseimeastair.

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 7

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Undergrad Level 7 and 8
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials - CPB17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

Cúlra agus Comhthéacs na Gaeltachta - PT812

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€500*

Subsided fee: €250

*Candidates who meet the eligibility criteria may qualify for a 50% fee subsidy, subject to the availability of subsidised places. For eligibility details, please refer to the Eligibility Criteria on the Micro-credentials webpage.

Entry Requirements 

  • Applicants should be over 21 years.
  • Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go nAisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu. 

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie