Osclófar an nasc seo ar 1ú Aibreáin 2024

Module Code: LT117

Micro-credential Overview

Sa mhodúl seo, déanfar plé ar stair agus ar fhorás na sochtheangeolaíochta mar réimse léinn. Ó tharla gur mian le haos léinn na sochtheangeolaíochta staidéar a dhéanamh ar an spás idir an teanga agus an tsochaí, pléifear na hiarmhairtí a bhaineann le cúpla pobal teanga a bheith buailte ar a chéile. Mar sin, cíorfar an bunús teoiriciúil a bhaineann le feidhmiú an dátheangachais, an ilteangachais agus na débhéascna i gcineálacha éagsúla pobail chomh maith leis an toradh a bhíonn ar an teagmháil teangacha (Ní Neachtain 2019; Ní Laoire, 2019). Tá sé d’aidhm ag an modúl seo staidéar a dhéanamh ar an teoiric agus ar na príomhchoincheapa a bhaineann leis an tsochtheangeolaíocht mar réimse léinn. Cíorfar na teoiricí sin i gcomhthéacs na Gaeilge agus na Gaeltachta in Éirinn sa lá atá inniu ann. Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Start Date

Academic Year 2024/25 - Semester 1

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Undergrad Levels 7 and 8
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials – CPB17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

An Anailís Sochtheangeolaíochta I - LT117

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€650*

Subsided fee: €325

*Candidates who meet the eligibility criteria may qualify for a 50% fee subsidy, subject to the availability of subsidised places. For eligibility details, please refer to the Eligibility Criteria on the Micro-credentials webpage.

Entry Requirements 

  • Applicants should be over 21 years.
  • Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go nAisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie